Pedikérske vzdelanie

2008-rekvalifikačný kurz - Pedikúra-Manikúra
2008-rekvalifikačný kurz - Nechtový dizajn-Manikúra
2008-založenie - Pedikérskeho centra 7 heaven
2010-doškolovací kurz - Prístrojová pedikúra
2010-vzdelávací kurz - P-Shine/japonská manikúra
2010-absolvovaný seminár - Dermatológia v pedikúre
2011-produktové školenie - Allpresan
2011-doškolovací kurz - Šponovanie nechtov technikou ROSS FRASER
2011-osvedčenie s celoštátnou platnosťou - Cukrová depilácia
2012-doškolovací kurz - Nechtová protetika
2014-odborný kurz profes. pedikúry - Prontoman
2014-produktové škol. na šponovanie - Imkor
2015-aktívny člen - Českej podologickej spoločnosti
2015-produktové škol. na prof. kozmetiku - Laufwunder, Handwunder, Mykored
2015-absolvovaný seminár - Diabetická noha v praxi pedikéra
2015-vzdelávací seminár - Epix flexible color